บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในการลงนามบันทึกข้อตกลง การร่วมให้บริการเครื่องจักรที่ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ซึ่งท่าเทียบเรือนาเกลือนี้ เริ่มเปิดใช้เมื่อปลายปี 2558 ด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท จากการศึกษาในเรื่องของความพร้อมของทำเลที่ตั้ง ทั้งทางด้าน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ มีศักยภาพและความพร้อม เป็นท่าเรือที่มีมาตรฐาน สามารถรองรับเรือตู้สินค้าที่มีขนาด 500 ตันกรอส และเรือบรรทุกสินค้าเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส

ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในการบริหารท่าเรือนี้ จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การบริการของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ การให้บริการที่รวดเร็วฉับไว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด